Forskning finansiert av Nasjonalforeningen for folkehelsen